استاندار خراسان جنوبی
رئیس شورا
مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
دبیر شورا
مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)
مسئول کمیته ارزیابی عملکرد و تعیین شاخص
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
مسئول کمیته اجرایی و امور اعضای شورا
مدیر روابط عمومی صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی
مسئو کمیته تشریفات و مناسبتها
مدیرعامل خانه مطبوعات
مسئول کمیته اطلاع رسانی، فضای مجازی و ارتباطات
مدیر روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت
خزانه دار
رئیس اراده روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
مسئول کمیته آموزش
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش فنی حرفه ای
عضو هیئت رئیسه
مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال
مسئول کمیته افکار سنجی
مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی
عضوعلی البدل
Event Search
Ads